Εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου γνώρισαν μέσω του προγράμματος Erasmus+ το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας

Η δεύτερη κινητικότητα του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου με τίτλο: «Σχολική αναγέννηση μέσω των καλών …