Οι Αγροκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Επαρχίας Ελασσόνας μέλη Ε.Ο.Α.Σ.Ν.Λ δηλώνουν αντίθετοι στο νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί την επικουρική σύνταξη

Η ανακοίνωση των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας: Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στο νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί την επικουρική σύνταξη και …