Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας θα λέγεται ο νέος φορέας που θα αναλάβει την προστασία του κάμπου (και) από πλημμυρικά φαινόμενα

Το πεδίο αρμοδιότητας καθώς και τον τρόπο λειτουργία του νεοσύστατου Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας καθορίζει μεταξύ άλλων ο νέο πολυνομοσχέδιο …