Μ. Χαρακόπουλος προς υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Πιο γενναία επιδοτούμενα τα προγράμματα αναδιάρθρωσης δενδροκαλλιεργειών

«Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φρούτων στη διάθεση των προϊόντων τους και η συνακόλουθη κατάρρευση των τιμών, σε μια περίοδο που εξωγενείς παράγοντες προκάλεσαν …