Αψηφά σεισμούς και βροχές και διεξάγει υδρολογική έρευνα σε ποτάμια και ρέματα της Ελασσόνας

ΟΚαβαλιώτης Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός, Θωμάς Παπαλάσκαρης, στέλεχος (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.-Α.Ε. (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), με έδρα …