Συνεδρίασε η Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2014-2020

Κώστας Αγοραστός: «Ειλικρινής συνεργασία, ετοιμότητα, σωστός προγραμματισμός και ταχύτητα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να έρθουν τα αποτελέσματα στην …

Συνεδριάζει η επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2014-2020

Οι εργασίες της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2014-2020, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 …