Πρώτη εναρκτήρια συνάντηση   των Εταίρων   του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus  +  KA2 από το Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων  Ελασσόνας

Το  Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων  Ελασσόνας μαζί  με το  Ινστιτούτο ΑειφόρουΑνάπτυξης  και  Υγείας του Πολίτη με έδρα  την  Αθήνα συνδιοργάνωσαν  …