Μαθητική συναυλία στην Ελασσόνα

«Μέρες Μουσικής» είναι ο τίτλος της μαθητικής συναυλίας που διοργανώνει η Μουσική Σχολή Ελασσόνας του Δημήτρη Τσιαβέ. Με συμμετοχές από …