Στέλλα Μπίζιου – Συνάντηση με Μαρία Συρεγγέλα για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Η ανοχή μας στην εργασιακή βία είναι μηδενική

Συνάντηση με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κα …