Μαίνονται οι αντιδράσεις μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. για την παραχώρηση Δημοτικής γης σε Μεσοχώρι και Αμούρι

Πραγματοιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η συνεδρίαση και δια περιφοράς ψήφιση των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Αυτή η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου… μύριζε …