“Πεντάσφαιρος” ο ΠΟΕ

Πεντασφαιρος ο ΠΟΕ με πολύ καλό ποδόσφαιρο και με καλή κυκλοφορία της μπάλας κέρδισε εύκολα το Κιλελέρ σε ενα Κυριακάτικο …