Ελασσόνα

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δήμου Ελασσόνας

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας, για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζήσης Μαμούρης, ενώ στην εθιμοτυπική διαδικασία παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καρανίκας, οι Αντιπρυτάνεις κ. Ιωάννα Λαλιώτου και κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης και η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου κ. Κατερίνα Ρόκκου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο οι δύο φορείς συμφωνούν να συνεργαστούν και να συμβάλλουν στην προαγωγή των δημοσίων αγαθών της παιδείας/ εκπαίδευσης, της κοινωνικής συνοχής, της βιώσιμης ανάπτυξης, προβλέπει μία σειρά από επιμέρους στόχους οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στις τοπικές ανάγκες του Δήμου Ελασσόνας και περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία ζεύξης με έμφαση στην καινοτομία
  • Προαγωγή της έρευνας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, των δυνατοτήτων, προώθηση αλλαγών και προσαρμογή των  δημοτικών φορέων, των δομών και διαδικασιών τους σε αυτές
  • Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για τη διασφάλιση της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης
  • Δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών, δράσεων, ομάδων εργασίας
  • Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
  • Ανάπτυξη και διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
  • Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων

Κατά τη συνάντησή τους οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε ευχάριστο και εποικοδομητικό κλίμα και να θέσουν τις προτεραιότητες της νέας συνεργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν αρχικά, την παροχή  επιμορφωτικών δυνατοτήτων που θα επικεντρώνονται σε επιστημονικούς και παραγωγικούς τομείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς οικονομίας, αλλά και κάθε διεπιστημονικής προσέγγισης που προσανατολίζεται στην τοπική ανάπτυξη.

 

Previous ArticleNext Article