5 νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια ξεκινούν στην Π.Ε. Λάρισας με χρηματοδότηση από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

Πέντε νέα επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1.701.442 ευρώ, ξεκινούν να υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας με χρηματοδότηση  από το πρόγραμμα …