3η εκδήλωση του Debate Club Larissa!

Η τεχνολογία καλπάζει. Το παγκόσμιο εμπόριο και οι ανθρώπινες μετακινήσεις γίνονται ολοένα και ευκολότερες. Τα πολιτικά συστήματα και οι αγορές …