Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: Προειδοποίηση για το νεοεμφανιζόμενο επιζήμιο έντομο για τις καλλιέργειες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το ΜΦΙ, ενημερώνει τους παραγωγούς για την παρουσία ενός νεοεμφανιζόμενου επιζήμιου …