Λαμπρότητα …με μέτρα στην Ελασσόνα

«…Σήμερον τα των ανθρώπων πταίσματα τοις ύδασι του Ιορδάνου απαλείφονται. Σήμερον Άγγελοι μετά ανθρώπων συνεορτάζουσι. Σήμερον η χάρις του Αγίου …