Υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Επιμελητηρίου Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Επιμελητηρίου Λάρισας

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου στη Λάρισα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.  Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκριση μετά …