Κέλλας προς Χατζηδάκη, στηρίζοντας αίτημα του ΘΕΣΙΦ: «Κατοχύρωση τιμής κιλοβατώρας με τη δήλωση ετοιμότητας προς τον ΔΕΔΔΗΕ»

Ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές φωτοβολταϊκών έργων, λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίησή τους, εξαιτίας της …