∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Για την εκµίσθωση των Κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού της ∆.Ε. Ολύµπου του ∆ήµου Ελασσόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ελασσόνα  18-11-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ. : 26771 6ης Οκτωβρίου 57 ΤΚ 40200 Ελασσόνα   …

Ρύθμιση για τις Σχολές Αστυνομίας

Διάταξη για τους υποψηφίους των Σχολών της Αστυνομίας που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το Μάιο κατατέθηκε, προς ψήφιση,  το …