Χωρίς κατηγορία

Ζητείται υπάλληλος γραφείου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ,
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- Υπεύθυνο Καταστήματος για μερική πρωινή απασχόληση.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ:
– Γραμματειακή Υποστήριξη
– Διαχείριση Αποθήκης
– Εξυπηρέτηση Πελατών
– Πωλήσεις
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Γνώσεις Εμπορικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ( προϋπόθεση )
– Λογιστικές Γνώσεις ( θα προτιμηθούν )
– Γνώσεις διαχείρισης ιστοσελίδας ( θα προτιμηθούν )
– Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες
– Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση
Υποψήφιοι ΜΟΝΟ από την επαρχία Ελασσόνας
Ταμείο Ανεργίας – επιθυμητό
Επικοινωνία: 6970466629

Previous ArticleNext Article