Ελασσόνα

Στέλλα Μπίζιου: Ισότιμη ανάπτυξη και ευημερία οι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή

Με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Νίκη Δανδόλου συναντήθηκε η βουλευτής ν. Λάρισας της ΝΔ κ. Στέλλα Μπίζιουμε την συζήτηση να μονοπωλεί το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή».

«Το Πρόγραμμα αυτό είναι το μεγαλύτερο Τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 4.161.594.204 καιπροτεραιότητα στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης».

Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει:

 • στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Υλοποιούνται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων στην αγορά εργασίας και για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, με παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνάφειας της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και την διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας και την προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση
 • στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη των απόρων και όσων διαβιούν σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας
 • στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασηςσε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
 • στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας

Μερικές από τις πλέον εμβληματικές δράσεις του προγράμματος:

 • Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής
 • Ανοιχτό Πρόγραμμα Πρώτης ένταξης νέων 18-29 ετών στην αγορά εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (Α΄ένσημο) με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας
 • Ανοιχτά Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και γυναίκες
 • Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά εργασίας, τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και την πρόσβαση όλων των μαθητών σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα με ίσες ευκαιρίες μάθησης
 • Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία: Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης
 • Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας

«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διοχετεύει οικονομικούς πόρους στον σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.Χρηματοδοτεί δράσεις για την βελτίωση των τομέωναπασχόλησης, εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης, κοινωνικής ένταξης, για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης και την θεσμική ενδυνάμωση των μηχανισμών και των κοινωνικών εταίρων. Τα έργα που υλοποιούμε με τους πόρους του προγράμματος επιδιώκουν την συμπερίληψη και την ευημερίαόλων», κατέληξε στη δήλωσή της η κα Μπίζιου.

Previous ArticleNext Article