Λάρισα

Τέμπη: Άφαντα αρχεία ήχου με τις συνομιλίες των σταθμαρχών

Συνολικά 252 ηχητικά με τις συνομιλίες των σταθμαρχών λείπουν από το στικάκι και 14 από τον σκληρό δίσκο που παραδόθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο στις 14 Μαρτίου του 2023, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία των Τεμπών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της νέας εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Μαρτίου 2024 με εντολή του  εφέτη ανακριτή Λάρισας, πραγματοποιήθηκε έφοδος της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι με το πρωτότυπο υλικό από τις συνομιλίες που έγιναν το βράδυ του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Το πρωτότυπο ηχητικό υλικό πέρασε από νέο εργαστηριακό έλεγχο κατά τον οποίο αντιπαρεβλήθη με αυτό που έχει ήδη περιλάβει ο εφέτης ανακριτής στη δικογραφία και το οποίο είχε σταλεί στον ίδιο στις 14 Μαρτίου του 2023.

Από την νέα εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη προέκυψε πως από τα ψηφιακά αρχεία που εστάλησαν στις 14/3/2023 έχουν χαθεί συνολικά 266 ηχητικά ντοκουμέντα από το βράδυ της μοιραίας σύγκρουσης στα Τέμπη.

Μάλιστα, πρόκειται για πολύ σημαντικές συνομιλίες οι οποίες, όπως αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, έλαβαν χώρα μετά την ώρα του δυστυχήματος (23:21 μ.μ.).

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που έχει στην διάθεσή της και παρουσιάζει η «Ζούγκλα» αναφέρουν: «Από την αντιπαραβολή των ηχητικών αρχείων καταγραφής συνομιλιών του ραδιοτηλεφώνου για την ημερομηνία 28-2-2023 και ώρες 14:00 και πέρατος που εντοπίστηκαν στη συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων που υπεβλήθη με τη (β’) σχετική, με τα ηχητικά αρχεία που περιέχονται στο πειστήριο P2-XHDD στη διαδρομή «P2-xHDD Partition 1LARISA2023-02-28-2023-02-28|1|28-2- 23» και αφορούν την εν λόγω ημερομηνία, ώρες διαπιστώθηκε ότι:

α. όλα τα ανωτέρω ηχητικά αρχεία καταγραφής συνομιλιών που εντοπίστηκαν στην ανωτέρω συσκευή αποθήκευσης (β’ σχετικής), ταυτίζονται ως προς τις τιμές κατακερματισμού (MD5 & SHA1) με αυτά που περιέχονται στο πειστήριο P2-xHDD στη διαδρομή «P2-xHDD Partition 1LARISA 2023-02-28-2023-02-28128-2-23» και σας έχουν αποσταλεί με τη (γ) σχετική,

β. απουσιάζουν από την ανωτέρω συσκευή αποθήκευσης διακόσια πενήντα δύο (252) αρχεία ήχου και τα οποία αποστέλλονται με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στο Παράρτημα 1 του συνημμένου ψηφιακού δίσκου όπως αυτά εντοπίστηκαν στο «Ρ2-xHDD». Τα αρχεία που απουσιάζουν αφορούν τα χρονικά διαστήματα που απεικονίζονται στον παρακάτω Πίνακα».

Όσον αφορά τα 14 αρχεία που λείπουν από τον σκληρό δίσκο, η έκθεση της νέας εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης αναφέρει: «Από τη σύγκριση των ανωτέρω με τα αρχεία καταγραφής ηχητικών συνομιλιών που αφορούν την 28-2- 2023 και ώρες 14:00 έως πέρατος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα GSMR του ΟΣΕ και εντοπίστηκαν αποθηκευμένα στη συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων που υπεβλήθη με την (β ́) σχετική, διαπιστώθηκε ότι:

α. όλα τα ανωτέρω ηχητικά αρχεία καταγραφής συνομιλιών που εντοπίστηκαν στην ανωτέρω συσκευή αποθήκευσης (β ́ σχετικής), ταυτίζονται ως προς τις τιμές κατακερματισμού (MD5 & SHA1) με αυτά που περιέχονται στο πειστήριο «P1-UsbStick»,

β. στη συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων που υπεβλήθη με την (β’) σχετική απουσιάζουν δέκα τέσσερα (14) αρχεία ήχου. Οι ώρες έναρξης της καταγραφής και η διαδρομή αποθήκευσης τους απεικονίζονται στον Πίνακα V».

Δείτε ολόκληρη την έκθεση της νέας εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης:

 

zougla.gr
Previous ArticleNext Article