Με τον Ιταλό Πρέσβη η Αθηνά Σιαφαρίκα

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των εκτελεσθέντων πατριωτων στο Δομενικο Ελασσονας παρευρέθηκε η Τυρναβίτισσα δικηγόρος, Αθηνά Σιαφαρίκα. Στο μαρτυρικό Δομενικο, …