Το Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας στηρίζει τον κλάδο των λογιστών και την 24ωρη αποχή από οποιαδήποτε υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης την Πέμπτη 18/6/2020

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ως σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομικά, φορολογικά και αναπτυξιακά, έχει καταθέσει στους αρμόδιους υπουργούς το τελευταίο …