Κόκκαλης: Θέλουμε νέους ανθρώπους στη γεωργία, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα

Στόχευση στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στη γεωργία, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και στη δομική αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα θα έχει …