Κόκκαλης σε Χατζηδάκη: Γιατί καθυστερεί η καταβολή των ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απασχόλησης νέων ανέργων;

Σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των ποσών ενισχύσεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση …