Κόκκαλης σε Σταικούρα και Λιβανό για το αγροτικό πετρέλαιο «Διχάσατε την Ελληνική Κοινωνία. Τώρα διχάζετε και τους αγρότες»

Τις τελευταίες ημέρες αρχικά διά του Υπουργού Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, πλέον και διά στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, εξαγγέλθηκε …