Πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση της αμυγδαλοκαλλιέργειας στη Λάρισα ζητά ο Κόκκαλης από τον Λιβανό

Να συμπεριλάβει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας της αμυγδαλιάς που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην περιφερειακή ενότητα …