Συνάντηση Κέλλα με Καραμανλή

Στην ανάγκη να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα του υδατικού ελλείμματος της Θεσσαλίας με την ήπια μεταφορά νερού από τον Αχελώο …