Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 1ης Μεραρχίας του Δήμου Ελασσόνας, λόγω έργων φυσικού αερίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 1ης Μεραρχίας του Δήμου Ελασσόνας, λόγω εκτέλεσης εργασιών φυσικού αερίου». Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας …