Αγγελία για εγασία

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας ηλικίας 20-35 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, από εταιρία …