Λάρισα: Εισηγήσεις στην ημερίδα που αφορά καινοτόμες εφαρμογές της έρευνας στα ψυχανθή στην υπηρεσία της σύγχρονης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» (φωτο – βίντεο)

Ημερίδα που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες και εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από μέλη των ερευνητικών ομάδων από τον επιστημονικό και τον επιχειρηματικό χώρο με …