Νίκος Καρδούλας: Το κυβερνητικό έργο 2019-2022 στην ΠΕ Λάρισας και η συνολική στρατηγική για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή της

Στο περιφερειακό σχέδιο για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας που επιμελήθηκε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης (https://gsco.gov.gr/wp-content/uploads/2023/04/thessaly-2030.pdf), περιλαμβάνεται το κυβερνητικό …