Η Γιαννωτά της Ελασσόνας

Η Γιαννωτά (συχνά ο οικισμός αναφέρεται και ως τα Γιαννωτά) είναι ένα από τα πολλά χωριά της Ελασσόνας. Είναι χτισμένη …