Λάρισα

Κόκκαλης: Βαλτώνει το πρόγραμμα «φυσικές καταστροφές» στην Ελασσόνα, θα χαθούν ενισχύσεις και νέες υποδομές

Τον κίνδυνο απώλειας της αγροτικής παραγωγής και την απειλή της ασφάλειας των πολιτών του Δήμου Ελασσόνας λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης ένταξης στο πρόγραμμα «Φυσικές Καταστροφές» επισημαίνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκαλης αναφέρει: «Την 3η έως και την 4η Ιανουαρίου  2021 στο Δήμο Ελασσόνας σημειώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με ισχυρές και έντονες βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας που προκάλεσαν σοβαρές και εκτεταμένες ζημίες στις τοπικές  υποδομές. Κυρίως επλήγησαν η αγροτική οδοποιία και άρδευση, ενώ έντονες φθορές παρουσιάστηκαν και σε τοιχίο αντιστήριξης στην ΔΚ Τσαριτσάνης το οποίο είχε ήδη υποχωρήσει στο παρελθόν και με την παρούσα βροχόπτωση επιδεινώθηκε η κατάσταση του. Επίσης ο καταστρεπτικός σεισμός που έπληξε το Δήμο της  3-3-2021 και της 4-3-2021 με τη σεισμική δραστηριότητα να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, επιδείνωσε την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των τοπικών υποδομών  γι’ αυτό και ακολούθησε η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των κοινοτήτων Βλαχογιαννίου και Μεσοχωρίου  της ΔΕ Ποταμιά καθώς και της ΔΚ Τσαριτσάνης έως την 05-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΗΓΟ46ΜΤΛΒ-Φ2Ρ) με παράταση στην άνω ημερομηνία  έως την 05-07-2022 (ΑΔΑ: Ω33Φ46ΝΠΙΘ-3ΞΗ).

Ο Δήμος Ελασσόνας τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, αιτήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο την ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021»στο Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της   Χώρας (κωδ.2003ΣΕ05500005),σύμφωνα με το υπ.αρ.πρ. 3054/1-3-2022 έγγραφο του.

Επιπλέον την 10η έως και την 13η Ιανουαρίου 2022 στο Δήμο Ελασσόνας σημειώθηκαν έντονες και μεγάλης διάρκειας χιονοπτώσεις με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που προκάλεσαν παγετό. Ως επακόλουθο προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα και ζημίες στις υποδομές του Δήμου και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκε η Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου και η Δημοτική Κοινότητα Κοκκινοπηλού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ΑΔΑ: 6Γ8246ΝΠΙΘ-57Δ )

Ο Δήμος Ελασσόνας, σύμφωνα με το υπ.αρ.πρ. 2230/17-2-2022 έγγραφο του ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της   Χώρας (κωδ.2003ΣΕ05500005).

Επειδή η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επειδή η περιοχή εκτός από τον καταστροφικό σεισμό της  3-3-2021 και της 4-3-2021 έχει πληγεί από αλλεπάλληλα ακραία καιρικά φαινόμενα που επιδείνωσαν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των τοπικών δομών.

Επειδή οι πολίτες του Δήμου Ελασσόνας εκτός των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με μακροπρόθεσμες μόνιμες  ζημίες στα εισοδήματα τους λόγω της εκτεταμένης καταστροφής των δομών αγροτικής οδοποιίας και άρδευσης.

Επειδή η περιοχή κατά κύριο λόγο είναι αγροτική και η καταστροφή των ανωτέρω δομών απειλεί την παραγωγή της.

Επειδή απαιτείται η άμεση αποκατάσταση των πληγέντων τοπικών δομώνώστε να διασφαλιστεί το εισόδημα των παραγωγών αλλά και η ασφάλεια του συνόλου των πολιτών.

Επειδή η υλοποίηση των προβλεπομένων ενεργειών αποκατάστασης των ζημιών των τοπικών δομών προϋποθέτει την ένταξη του Δήμου Ελασσόνας στο πρόγραμμα Φυσικές Καταστροφές.

Επειδή παρόλο που τοπικά διαμερίσματα του  Δήμου Ελασσόνας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση  έκτακτης ανάγκης και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες από τη Δημοτική Αρχή για την ένταξη  του Δήμου στο πρόγραμμα Φυσικές Καταστροφές, υπάρχει αναίτια και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ένταξης του από την πλευρά της Πολιτείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξη του Δήμου Ελασσόνας στο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της   Χώρας» προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των πληγέντων τοπικών δομών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα;»

Previous ArticleNext Article