Λάρισα

Επαφές Δημήτρη Σοφολόγη με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα ήταν αδύνατο να περάσει ανεκμετάλλευτη από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπονικών Συλλόγων Δημήτρη Σοφο­λόγη.

Ο κ. Σοφολόγης, υποψήφιος πλέον περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα Αγοραστού, έθεσε στον Υπουργό κ. Αυγε­νάκη, ουσιώδη αγροτικά ζητήματα, στη σύσκεψη που διοργάνωσε η Πε­ριφέρεια Θεσσαλίας και συντόνισε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, παρουσία όλων των αγροτικών φορέων του νομού Λάρισας.

Ζητήματα, όπως προβλήματα εφαρμογής της νέας ΚΑΠ καταθέτο­ντας βέβαια προτάσεις για την τροποποίησή της, το φλέγον ζήτημα των εργατών γης, αυτό της έλλειψης, επίσης, γεωπόνων σε ΔΑΟΚ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ, όπως και ζητήματα που απορρέουν από την Κλιματική αλλαγή και τις δυσμενείς συνέπειές της που είδαν όλοι οι παραγωγοί ει­δικά την τελευταία χρονιά.

Για την πιθανή τροποποίηση της ΚΑΠ, συγκεκριμένα, προτάθηκε οικολογικό σχήμα για τις ετήσιες καλλιέργειες που να προσομοιάζει το παλιό πρόγραμμα νιτρορύπανσης. Σε ότι αφορά τα δέντρα, προτάθηκε   το οικολογικό σχήμα της κυκλικής οικονομίας να απλοποιηθεί αφού όλοι οι αγρότες θρυμματίζουν τα κλαδιά. Για την κτηνοτροφία έγινε σαφές  ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ για τον Έλληνα κτηνοτρόφο δια­τηρώντας με ένα τεχνικό τρόπο τα δικαιώματα της προηγούμενης περιό­δου επιστρέφοντάς τα στη βασική, όπως προέβλεπε ο κανονισμός λόγω της μη ύπαρξης οικολογικών σχημάτων.

Για πολλά από αυτά δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Υπουργό, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυ­κουρέτζο και τους τρεις Γενικούς Γραμματείς κ.κ. Μπαγινέτα, Στρατάκο και Παπαγιαννίδη. Γραμματείς με τους οποίους, άλλωστε, ο κ. Σοφολό­γης έχει πο­λυετή και πολυεπίπεδη συνεργασία, πάνω στην οποία έχει οι­κοδομηθεί μια ιδιαίτερη σχέση σεβασμού και αλληλοεκτίμησης μεταξύ τους, προς όφελος πάντα και αναζήτηση λύσεων σε θέματα τόσο του αγροτικού κό­σμου, όσο και του κλάδου των γεωπόνων.

Previous ArticleNext Article