Ελασσόνα

Διεύθυνση Πολιτικής Γης Περιφέρειας Θεσσαλίας: Δημοπρασίες 6 αγροτικών τεμαχίων από αναδασμό στην Ελασσόνα

Η Διεύθυνση Πολιτικής Γης Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτές δημοπρασίες  για την παραχώρηση κατά χρήση έξι ακινήτων του Αναδασμού έτους 2012 του αγροκτήματος Ελασσόνας- Γαλανόβρυσης- Τσαριτσάνης, Δήμου Ελασσόνας:

1) Τμήμα Ε1 έκτασης 2697,85 τ.μ. εκ του με αριθμό τεμαχίου 3354, του αναδασμού Ελασσόνας – Γαλανόβρυσης- Τσαριτσάνης έτους 2012.

2) Τμήμα Ε2 έκτασης 5599,95 τ.μ. εκ του με αριθμό τεμαχίου 3354, του αναδασμού Ελασσόνας – Γαλανόβρυσης- Τσαριτσάνης έτους 2012.

3) Τμήμα Ε3 έκτασης 7247,50 τ.μ. εκ του με αριθμό τεμαχίου 3354, του αναδασμού Ελασσόνας – Γαλανόβρυσης- Τσαριτσάνης έτους 2012.

4) Τμήμα Ε4 έκτασης 645,05 τ.μ. εκ του με αριθμό τεμαχίου 3354, του αναδασμού Ελασσόνας – Γαλανόβρυσης- Τσαριτσάνης έτους 2012.

5) Τμήμα Ε5 έκτασης 4601,75 τ.μ εκ του με αριθμό τεμαχίου 3348, καθώς και του με αριθμό τεμαχίου 3356, του αναδασμού Ελασσόνας- Γαλανόβρυσης- Τσαριτσάνης έτους 2012.

6) Τμήμα Ε6 έκτασης 11.179,60 τ.μ. εκ του με αριθμό τεμαχίου 3358, του αναδασμού Ελασσόνας – Γαλανόβρυσης- Τσαριτσάνης έτους 2012.

 

Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δέκα έτη με δυνατότητα παράτασης.

– Η τιμή εκκίνησης του ετήσιου τιμήματος ορίζεται:

1) του τμήματος Ε1, έκτασης 2697,85 τ.μ., στα 80 Ευρώ/ανά στρέμμα, δηλ. συνολικώς 215,83 Ευρώ ετησίως,

2) του τμήματος Ε2, έκτασης 5599,95τ.μ., στα 80 Ευρώ/ανά στρέμμα, δηλ. συνολικώς 448,00 Ευρώ ετησίως,

3) του τμήματος Ε3, έκτασης 7247,50 τ.μ., στα 80 Ευρώ/ανά στρέμμα, δηλ. συνολικώς 579,80 Ευρώ ετησίως,

4) του τμήματος Ε4, έκτασης 645,05τ.μ., στα 80 Ευρώ/ανά στρέμμα, δηλ. συνολικώς 51,60 Ευρώ ετησίως,

5) του τμήματος Ε5, έκτασης 4601,75 τ.μ., στα 80 Ευρώ/ανά στρέμμα, δηλ. συνολικώς 368,14 Ευρώ ετησίως,

6) του τμήματος Ε6, έκτασης 11.179,60τ.μ., στα 80 Ευρώ/ανά στρέμμα, δηλ. συνολικώς 894,38 Ευρώ ετησίως,

Η αναπροσαρμογή του τιμήματος για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 998/46581/7-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953/Τ.Β/15-4-2014).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης την 09:30 πμ και ώρα λήξης την 10:30 πμ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, οδός Θεοφράστου και Καλλισθένους 27 (συνοικία Αβέρωφ), 2ος όροφος, ΤΚ 41335, Λάρισα.

Previous ArticleNext Article