Σε αυτά τα χωριά της Λάρισας μετά την πλημμύρα τα εδάφη δεν είναι κατάλληλα για καλλιέργεια και θα αργήσουν πολύ να επανέλθουν

«Μετά την απομάκρυνση των υδάτων φάνηκε καθαρά ότι τα εδάφη δέχθηκαν φερτά ιζήματα μικρού πάχους (<15-20 strong=””>δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην …

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συνεχίζεται η συγκέντρωση εμφιαλωμένων νερών, ξηράς τροφής και ειδών καθαριότητας για πλημμυροπαθείς

Συνεχίζεται στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα  η συγκέντρωση βοήθειας από προσφορές φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών, η οποία …