Λάρισα

Απάντηση υφ. Οικονομικών σε Μάξιμο Χαρακόπουλο: Συνεχείς έλεγχοι για πάταξη νοθείας στα καύσιμα

«Κατά το έτος 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022 διενεργήθηκαν από την Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής 94 σχετικοί έλεγχοι όπου διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις φορολογικές- τελωνειακές και φαινόμενα νοθείας ενώ 41 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Μακεδονίας κατά τους σχετικούς ελέγχους που διενήργησε τα τελευταία έτη εντόπισε 7 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 24 παραβάσεις» Τα παραπάνω πληροφορεί τον βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε σχετική του ερώτηση για τα μέτρα που λαμβάνονται για την πάταξη του φαινομένου της νοθείας των καυσίμων.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος υφυπουργός αναφέρει ενδεικτικά ότι «υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής, τον Απρίλιο του 2021, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε αποθήκες και πρατήρια καυσίμων σε όλη την Αττική με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου που αφορά στο υγραέριο εξάρθρωσαν κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου και κατέσχεσαν ένα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγραερίου. Το κύκλωμα, σε συνεννόηση με εταιρείες εμπορίας υγραερίου, προμήθευε πρατήρια καυσίμων με βιομηχανικό υγραέριο, αντί υγραερίου κίνησης που ορίζει ο νόμος, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από την διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε το έτος 2020 σε βιοτεχνία στην ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου κατάσχεσε 1.100 λίτρα λαθραίο πετρέλαιο που εντόπισε αποθηκευμένο μέσα σε πλαστικές δεξαμενές. Σημειώνεται ότι κατά τον Απρίλιο του 2022 η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Μακεδονίας προέβη σε λήψη δείγματος από το περιεχόμενο των δεξαμενών καυσίμου (ρεζερβουάρ) 5 φορτηγών οχημάτων ιδιοκτησίας επιχείρησης. Από τον έλεγχο προέκυψε η μη κανονικότητα και νοθεία του δείγματος πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης και συνεπεία αυτού αφαιρέθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών και συντάχθηκαν και επιδόθηκαν από τους υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας 4 Διαπιστωτικές Πράξεις Παραβάσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.2873/2000. Ο παραβάτης κατέβαλλε τα διοικητικά πρόστιμα ύψους 12.000 ευρώ προκειμένου να αποδεσμευθούν οι σχετικές άδειες κυκλοφορίας».

 

Στόχος 13 χιλιάδες έλεγχοι εντός του 2022

Επιπλέον, σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, γίνεται γνωστό, μεταξύ άλλων, ότι η εν λόγω υπηρεσία «στο πλαίσιο των ετήσιων στόχων που τίθενται στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, αλλά και της συνεχούς προσπάθειας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ενεργειακών προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων τελωνειακών ελέγχων, το οποίο αποστέλλεται και υλοποιείται από όλα τα Τελωνεία. Συγκεκριμένα για το 2022 έχει τεθεί ως στόχος η διενέργεια τουλάχιστον 13.000 ελέγχων δίωξης σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά, με αξιοποίηση ευρημάτων από το σύστημα εισροών – εκροών. Επίσης, για το 2022 έχει σχεδιαστεί η διενέργεια 10 τουλάχιστον πανελλαδικών Τελωνειακών επιχειρήσεων, ανάμεσα σε αυτές και για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ».

Τέλος, από τη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων, στην απάντησή της προς τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, επισημαίνεται ότι «κατά το Α ́ εξάμηνο 2022, εξετάστηκαν 4.385 δείγματα καυσίμων, από τα οποία τα 1.175, ως προς όλες τις παραμέτρους, ενώ τα υπόλοιπα κατόπιν ερωτημάτων Τελωνειακών και άλλων Αρχών, ως προς συγκεκριμένες παραμέτρους. Από το σύνολο των μη κανονικών/νοθευμένων δειγμάτων τα 44 αφορούσαν δείγματα βενζίνης και τα 72 δείγματα πετρελαίου.

Previous ArticleNext Article