Ελασσόνα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 09-09-2019 και ώρα 14:00
το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Τα θέματα έχουν ως εξής:

1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

2. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

3. Έγκριση προσαρμογής της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις διατάξεις της υπ’ αριθμό 1940/2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

5. Έγκριση προσαρμογής της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις διατάξεις της υπ’ αριθμό 1940/2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

7. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

8. Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών τέλεσης του ετήσιου μνημόσυνου του Γεωργάκη Ολύμπιου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

9. Έγκριση διόρθωσης της υπ’ αριθμό 117/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την παράταση των συμβάσεων δεσμευμένου λογαριασμού με το Τ.Π.&Δ για τις ανάγκες των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

10. Έγκριση υποβολής αιτημάτων για την έκδοση δασικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

11. Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων και κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

12. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

13. Έγκριση διόρθωσης της υπ’ αριθμό 181/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Δασαρχείο Ελασσόνας). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρανίκας.

14. Εξέταση αιτήματος για τον καθορισμό μίας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρανίκας.

Previous ArticleNext Article