Ελασσόνα

Βιολογικό Καθαρισμό αποκτά η Κρανιά Ελασσόνας

Βιολογικό καθαρισμό αποκτά το επόμενο διάστημα η Κρανιά Ελασσόνας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  έδωσε την έγκριση για τη υπογραφή της σύμβασης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας Ελασσόνας» συνολικού προϋπολογισμού 1.281.756 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και ολοκληρώνει τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων  στον οικισμό. Αποτελεί το ένα από τα δύο «Υποέργα» του Έργου διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Κρανιάς. Το δεύτερο υποέργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας» που αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Κ. Κρανιάς   έχει ήδη συμβασιοποιηθεί .

 

«Στην Κρανιά  επενδύουμε σε ένα έργο ουσίας που δίνει λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα. Με τη διαχρονική συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας, αλλάζουμε  το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων στον ορεινό οικισμό» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων  αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της δημόσιας υγείας,  την  απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου. Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουμε τις υγειονομικές συνθήκες και αλλάζουμε  το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή. Μέσω της ανακύκλωσης των επεξεργασμένων λυμάτων οδηγούμαστε σε ορθή διαχείριση ενός σημαντικού φυσικού πόρου, όπως είναι το νερό» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

 

Το αντικείμενο του έργου

 

Οι εργασίες για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Κρανέας Ελασσόνας» περιλαμβάνουν:

 • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης , της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης (έκδοση άδειας δόμησης, άδειας λειτουργίας κλπ),
 • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
 • την δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

 • Φρεάτιο άφιξης
 • Μονάδα προεπεξεργασίας (εσχάρωση – εξάμμωση – λιποσυλλογή)
 • Δεξαμενή εξισορρόπησης – μέτρηση παροχής
 • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με περιστρεφόμενους βιοδίσκους
 • Μονάδα χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου
 • Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης και αντλιοστάσιο απαγωγής περίσσειας ιλύος
 • Μονάδα απολύμανσης (χλωρίωση – αποχλωρίωση)
 • Δεξαμενή αποθήκευσης καθαρών – αγωγό διάθεσης
 • Δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης περίσσειας ιλύος
 • Κλίνες ξήρανσης ιλύος
Previous ArticleNext Article