Ελασσόνα

Το Σωματείο Ιδιωτικών Τεχνικών Υπαλλήλων Ελασσόνας ενημερώνει για το δώρο Πάσχα

Το Σωματείο Ιδιωτικών Τεχνικών Υπαλλήλων Ελασσόνας ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι το δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την Μ. Τετάρτη 12/3/23 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του δώρου Πάσχα ή επιστροφής του και ως εκ τούτου παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Σωματείο ή στο Εργατικό Κέντρο Ελασσόνας.

Απαιτούμε:

  • Να μην υπάρξει κανένας εργαζόμενος σε κανέναν εργασιακό χώρο που να μην πάρει το Δώρο
  • Να μην τολμήσει κανένας εργοδότης να ζητήσει πίσω το δώρο του Πάσχα
  • Να παρθούν μέτρα από τις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι σ όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα θα καταβληθεί το ποσό που δικαιούται
Previous ArticleNext Article