Αρχηγός κόμματος…?

Ποιος αρχηγός κόμματος και για ποιον λόγο πρόκειται  να επισκεφθεί την Ελασσόνα σε λίγες ημέρες ?