Κόκκαλης: Κυβερνητικές αστοχίες αποκλείουν υποψηφίους για τις θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων

«Αστοχίες και λάθη της κυβέρνησης στερούν τη δυνατότητα συμμετοχής στους υποψήφιους του γραπτού διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών …