Διεύρυνση της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Λάρισας

Συνεχίζεται η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας ως μέτρο ανασυγκρότησης και κάλυψης κενών που έχουν δημιουργηθεί …