5ο Σεμινάριο παραδοσιακών χορών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΕΛΑΣΣΟΝΑ 18 – 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ• ΧΟΡΟΙ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ από τη ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Εισήγηση …

5ο Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΕΛΑΣΣΟΝΑ 18 – 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ • ΧΟΡΟΙ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ από τη ΜΙΚΡΑ …