Ανακοινώθηκαν οι πίνακες 2ης πληρωμής του έτους 2016 των δικαιούχων της Δράσης ¨Βιολογική γεωργία¨

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του …

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας

Ανακοίνωση έκδοσης καταστάσεων 3ης πληρωμής του έτους 2012 των δικαιούχων της Δράσης 1.1 ¨Βιολογική γεωργία¨ του Μέτρου 2.1.4 (Διετής παράταση …