Στη διαγράμμιση με την ειδική κίτρινη γραμμή οδικών τμημάτων του ορεινού όγκου της Π.Ε. Λάρισα προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη διαγράμμιση με την ειδική κίτρινη γραμμή σε σημεία του ορεινού όγκου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προχώρησαν μηχανήματα της Διεύθυνσης …