Ο Χρήστος Κέλλας Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην «Νέα εποχή για την κοινοβουλευτική διπλωματία της χώρας»

«Η κοινοβουλευτική διπλωματία αποτελεί μέσο ήπιας ισχύος και θα εργαστούμε σκληρά, αξιοποιώντας τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, προκειμένου …