Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στις Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας: Συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις για τα παιδιά των πλημμυρόπληκτων περιοχών

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής, με ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στις πλημμυροπαθείς περιοχές, …