Ελασσόνα

Συμμετοχή Ελασσονιτών στη Βουλή για θέματα του Κτηματολογίου

Οι δύο Ελασσονίτες και συγκεκριμένα ο Δημήτριος Τζιουμακλής του Ιπποκράτη απο το Σαραντάπορο (ως πρόεδρος) και ο Αθανάσιος Δήμου του Γεωργίου απο την Ελασσόνα (ως αντιπρόεδρος), εκπροσώπησαν τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στην συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 06/12/2023 της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου:

Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).

Previous ArticleNext Article